В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЕТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ

Едноличният търговец се заличава от Търговски регистър при следните случаи:

1.при прекратяване на дейността на ЕТ;
2.при смъртта на физическото лице;
3.други.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на физическото лице, собственик на едноличния търговец;
2. Удостоверение от съответното териториално подразделение на НАП /в зависимост от постоянния адрес по лична карта на физическото лице -  едноличен търговец/ по чл.77,ал.1 от ДОПК; От 01.01.2018 г. за закриване на ЕТ не е нужно да се уведомява НАП, освен ако няма регистрация по ЗДДС. 
3. Удостоверение по чл.5, ал.10 от КСО;
4. При смърт - акт за смърт на физическото лице и удостоверение за наследници.

ЦЕНА: 200 /двеста/ лева. В цената е включено:

1.Изготвяне на необходимите документи за заличаване на ЕТ, съгласно изискванията на Търговския закон;
2. Попълване и подаване на заявленията до Агенция по вписвания – Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
3. Подаване на уведомление до НАП по чл.77, ал.1 от ДОПК;
4. Уведомяване на НОИ /заверка на осигурителна книжка и прочие се заплаща допълнително според конкретния случай/;

5. Нотариални такси; 6. Държавни такси за заличаване на ЕТ; 7. Такси за услугата по заличаване на ЕТ;

8. Внасяне на всички дължими държавни такси - такси на Търговски регистър и банкови такси.

С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по заличаване вместо Вас на умерени конкурентни цени. Ако имате запитвания или неясноти във връзка със заличаването на ЕТ, свържете се с екипа на “КАДАСТРА” чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос. Ако казусът Ви е по-сложен, юристът ни ще Ви покани на персонална среща за разглеждане и решаване на конкретния казус.