Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на ЕООД

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ПРЕЗ ОТ И ДО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Закон за минималната работна заплата в Германия от 01.01.2015 г. и произтичащите от това задължения и за БЪЛГАРСКИТЕ автомобилни превозвачи
От 1 януари 2015 г. в Германия беше въведена задължителна минимална часова работна заплата в размер на 8.50 евро. Според Закона за минималната работна заплата (ЗМРЗ), новите изисквания за минимално часово заплащане ще се прилагат и спрямо чуждестранните превозвачи, извършващи както каботажни, така и международни автомобилни превози до, от и транзит през територията на Федерална Република Германия. Контролът по спазването на Закона ще се осъществява от митническите власти на Германия.
Работодателите трябва да заплащат на своите работници и служители брутна минимална заплата от 8.50 евро за всеки час, изработен на територията на Германия. Тази заплата трябва да бъде платена най - късно в последния работен ден на банките през месеца след извършването на превоза.
Не се изисква при превозите шофьорите да носят документи, свързани със заплащането им. Проверки на пътя по този закон няма да се извършват.
При поискване от немските компетентни органи документите, посочени по-горе в т. 4, преведени на немски език, трябва да се изпратят в Германия, като се предоставят и данни за действително извършените превози през планирания период, както и за съответния им заявител (товародател/спедитор).
На 19 декември 2014 г. митническата администрация на Германия публикува допълнителна информация по процедурите за прилагането на минималната заплата на немски език (http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html). Формулярът на план-график на работата при извършване на мобилни дейности може да бъде намерен в дясното меню на екрана в рубриката "Formulare zum Thema" под номер "033037 (mobil)". Той е в интерактивен pdf формат и може да се попълва директно онлайн. След това се разпечатва и се изпраща на факс: +49 (0) 221 964 870 в Bundesfinanzdirektion West, Кьолн.
Моля, обърнете внимание, че формулярът се състои от 2 страници и всички полета трябва да бъдат попълнени на немски език!!!
Счита се, че задължението за деклариране на минималната заплата е изпълнено с изпращането на формуляра. Митническата служба няма да изпраща потвърждения за получаването на формулярите. Като доказателство за навременно изпращане на формуляра трябва да се съхранява протоколът за изпратените съобщения от факс-апарата.
Неизпращане на формуляра или несвоевременното му изпращане, или изпращане на формуляр с неверни или непълни данни се счита за нарушение, което се санкционира с глоба до 30 000 евро.