Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
ДАНЪЧЕН АДРЕС ИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАП
 

Данъчният адрес е всъщност адресът за кореспонденция с НАП. Данъчният адрес  може да съвпада със седалището на Вашата фирма, но е възможно да бъди е друг, различен адрес. Имайки предвид, че в повечето случаи собствениците на фирми посочват при регистрацията на фирма като седалище на дружеството или адреса, на който живеят, или адреса на офиса си, възниква въпроса удачно ли е това да бъде и данъчния адрес на фирмата им? На този въпрос може всеки клиент да си отговори сам, имайки предвид функцията на данъчния адрес, а именно:
-на данъчния адрес се връчват всички искания за представяне на документи и писмени обяснения;
- на данъчния адрес се връчват всички искания за насрещна проверка;
- на данъчния адрес се връчват всички съобщения и въобще цялата кореспонденция на дружеството с НАП;
- ако органите по приходите не открият лицето, на посочения от него данъчен адрес могат да дерегистрират фирмата по ДДС и др.;
- когато лицето, неговият представител или пълномощник или служител не е намерен на адреса за кореспонденция с НАП, след най-малко две посещения през 7 дни, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен.
Какво получавате, ако използвате нашата услуга „данъчен адрес”:
Вие получавате легален и реален данъчен адрес, на който в рамките на работното време на НАП винаги ще има компетентен служител, който да приеме от Ваше има всички постъпили съобщения от органите на приходите;
• Не е необходимо да регистрирате фирмата си на домашния си адрес. Тук можете да се замислите, дали услугата „седалище за Вашата фирма” не е по – изгодна за Вас;
• В случай, че Вие или Вашите партньори развивате бизнеса си през няколко фирми, имате възможност същите да не са регистрирани на едни и същи адреси, за да не попадате в хипотезите на „свързани лица”;
• Вие ще можете да си позволите пълна конфиденциалност по отношение на кореспонденцията Ви с НАП и тя да не става достъпна до Вашия пряк бизнес и Вашите служители;
• В случай, че се налага да прехвърлите фирмата на трето лице, Вие можете да запазите достъп до кореспонденцията й с НАП, с оглед бъдещи проверки и ревизии;
• Не на последно място съобщенията от НАП ще бъдат приемани от лица,  с подходящото образование и опит, които знаят как да реагират в конкретната ситуация, за разлика например от Вашите служители и роднини, в случай че данъчният Ви адрес съвпада със седалището на фирмата или с офиса на фирмата Ви.
От предоставяната от нас услуга  - „данъчен адрес” можете да се възползвате само при сключването на минимум 6 месечен договор за ползване на предоставения адрес. Плащането е ежемесечно! Цената варира в зависимост от продължителността на договора и от това, дали ще ползвате нашите счетоводни услуги.