В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ДАНЪЧЕН АДРЕС НА ФИРМА |  АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАП

Данъчният адрес е адресът за кореспонденция с НАП. Данъчният адрес  може да съвпада със седалището на  Фирмата, но е възможно да бъди е друг, различен адрес.
 
В повечето случаи собствениците на фирми посочват при регистрацията като седалище на фирмата адреса, на който живеят, или адреса на офиса си.
 

Възниква въпросът: удачно ли е това да бъде и данъчния адрес на Фирмата?

 
На този въпрос може всеки клиент да си отговори сам, имайки предвид функцията на данъчния адрес, а именно:
➤ На адресът за кореспонденция с НАП се връчват всички искания за представяне на документи и писмени обяснения;
➤  Всички искания за насрещна проверка;
➤ Всички съобщения и цялата кореспонденция на дружеството с НАП;
➤ Ако органите по приходите не открият лицето, на посочения от него данъчен адрес, могат да дерегистрират фирмата по ДДС и др.;
➤ Когато лицето, неговият представител, пълномощник или служител не е намерен на адреса за кореспонденция с НАП, след най-малко две посещения през 7 дни, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен.
 

Какво получавате, ако използвате услугата „данъчен адрес”:

 
Вие получавате легален и реален данъчен адрес, на който в рамките на работното време на НАП винаги ще има компетентен служител, който да приеме от Ваше има всички постъпили съобщения от органите на приходите;
 
• Не е необходимо да регистрирате фирмата си на домашния си адрес. Тук можете да се замислите, дали услугата „седалище за Вашата фирма” не е по – изгодна за Вас;
 
• В случай, че Вие или Вашите партньори развивате бизнеса си през няколко фирми, имате възможност същите да не са регистрирани на едни и същи адреси, за да не попадате в хипотезите на „свързани лица”;
 
• Вие ще можете да си позволите пълна конфиденциалност по отношение на кореспонденцията Ви с НАП и тя да не става достъпна до Вашия пряк бизнес и Вашите служители;
 
• В случай, че се налага да прехвърлите фирмата на трето лице, Вие можете да запазите достъп до кореспонденцията й с НАП, с оглед бъдещи проверки и ревизии;
 
• Не на последно място съобщенията от НАП ще бъдат приемани от лица,  с подходящото образование и опит, които знаят как да реагират в конкретната ситуация, за разлика например от Вашите служители и роднини, в случай че адресът за кореспонденция с НАП съвпада със седалището на фирмата или с офиса  Ви.
 

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

 
От услугата „данъчен адрес” можете да се възползвате само при сключването на минимум 6 месечен договор за ползване на предоставения адрес. Плащането е ежемесечно! Цената варира в зависимост от продължителността на договора и от това, дали ще ползвате нашите Счетоводни услуги.
Ако имате въпроси по темата ➤ Свържете се с нас по имейл или на посочените  ☎ за контакт