В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Преобразуване на ЕТ в ЕООД 

НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ е предназначено за  всички настоящи и бъдещи клиенти на Кадастра и за всеки, който иска да получи адекватни познания по въпроса:

Как става преобразуването от ЕТ в ЕООД, каква е процедурата?

Не става, няма такава процедура! 

Преобразува се един вид търговско дружество в друг вид. Едноличният търговец НЕ е търговско дружество.

За да се постигне ефекта на „преобразуване на ЕТ в ЕООД” се извършват последователно няколко отделни процедури:

1. Регистрация на ЕООД, в което Вие ще сте едноличен собственик на капитала;

2.Прехвърля се предприятието на съществуващия едноличен търговец към новоучреденото ЕООД. При прехвърлянето предприятието на ЕТ трябва да се спази писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието;

3. След горните две процедури, Едноличният търговец  НЕ се заличава автоматично и от само себе си. Ако желаете да го заличите преминавате към трета процедура – Заличаване на ЕТ.  

Идеята за това кратко изложение е продиктувана от получените многобройни въпроси на тази тема. Препоръката на екипа на Кадастра е преди да предприемете, каквито и да било действия по осъществяване на процедурата по „преобразуване на ЕТ в ЕООД”  да си изясните какви са целите, които преследвате и дали те ще бъдат наистина реализирани.