В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на ООД

 Регистрация на ООД в Търговски регистър

Как се развива производството по регистрация на ООД в Търговски регистър и какво представлява дружеството с ограничена отговорност, какви са видовете правни форми на търговска дейност? Това ли са въпросите, които Ви вълнуват? Не вярвам! Ако все пак толкова много Ви интересуват тези теоретични въпроси, щяхте да завършите право или счетоводство и контрол. Ако не сте завършили някоя от горните специалности, но въпреки това искате да получите теоретични знания по темата, google знае всичко.
Тук няма да Ви занимаваме с теоретични разработки и абстракции, а ще преминем по същество. В случай, че сте преценили да развивате бизнес в съдружие с още едно или повече физически и/или юридически лица, тогава сте попаднали на подходящата информация в интернет пространството.

Ако смятате да развивате търговска дейност самостоятелното, моля не си губете времето и преминете към РЕГИСТРАЦИЯ на ЕООД или РЕГИСТРАЦИЯ на ЕТ
Предварителните въпроси, върху които е добре да помислите, преди да престъпите към регистрация на ООД:


- В равни квоти ли ще бъде разпределен капитала между съдружниците? Не крие ли това разпределение рискове за бъдещата дейност на фирмата?

- Всички съдружници ли ще участват в управлението на фирмата? Само един от съдружниците ли ще бъде управител и ако „да” имате ли си необходимото доверие?

- Участието в капитала на дружеството равен брой гласове ли ще дава на съдружниците в общото събрание или по - добре съотношението да е различно?

- Какво е набирателна сметка ➤от кой и кога се открива?

-  Лична имуществена отговорност на управител или съдружник в ООД по чл.19 от ДОПК


На тези и още други подобни въпроси е препоръчително да получите информирани отговори, преди да престъпите към Регистрация на ООД, защото след като регистрирате фирмата ще бъде късно, по – трудно, а понякога невъзможно (при липса на съгласие от страна на всички съдружници) да предотвратите последиците, ако вземете неинформирани решения.

Екипът на Кадастра ООД с удоволствие ще Ви помогне  при вземане на решение по горепосочените въпроси.

 

ЗА ДА ЗАПОЧНЕМ РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД Е НЕОБХОДИМО ДА НИ ДАДЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:


Фирма на дружеството - фирмата на дружеството е всъщност името на юридическото лице (моля уточнете поне две възможности, за да имате вариант, ако първата възможност отпадне, защото името е заето).

Проверете предварително свободно ли е името на фирмата ТУК!


Точен адрес за седалище и адрес на управление с пощенски код;
Данните на съдружниците по лична карта;
Лични данни на управителя /управителите на дружеството;
• Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците /в равни квоти или не/;
Размер на капитала - 2 лв. или по – висок РАЗМЕР на капитал.

По въпрос за личните данни, подписвате Декларация - съгласие, че сте съгласни да обработим и използваме Вашите лични данни единствено и само за регистрацията на конкретната фирма в Търговски регистър.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:

В повечето случаи само валидна лична карта. В зависимост от спецификата на предмета на дейност на фирмата е възможно да са необходими и други документи - диплома за висше образование, професионална компетентност, свидетелство за съдимост и др. 

Ако имате запитвания или неясноти във връзка първоначалната информация, която ни е необходима, за да стартираме процедурата по Регистрация на ООД, свържете се с нас чрез формата за Online КОНСУЛАЦИИ 

       РАЗЛИКИ ЕТ-E(ООД)


Какво Ви предлага Кадастра ООД?
С нашата услуга ние:

• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по Регистрация на фирма.
• Ще Ви консултираме компетентно какъв тип фирма да изберете.
• Ако желаете ще запазим избраното от Вас име на фирмата.
•Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация, необходима за регистрация на фирма (дружествен договор, договор за управление и др.) 
• Ще попълним необходимата документация за регистрация на Вашата фирма вместо Вас, което изисква специални познания.
• Ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси за регистрация на фирма.
• Ще Ви съпроводим при нотариус за заверка на необходимите документи.
• Получавате възможност да използвате счетоводните услуги на нашите колеги, които са спечелили нашето доверие в процеса на съвместната ни работа.
Офисът на Кадастра ООД се намира на удобна за Вас локация, като процедурата по регистрация на ООД може да се извърши и изцяло по електронен път.
• Нашият екип работи в гъвкаво работно време. Обслужването на клиенти извън посоченото работно време е възможно след предварителна уговорка.

• За да не Ви поставяме в крайно неудобната ситуация да питате, Ви информираме предварително, че посоченото от Кадастра ООД работно време е стандартното работно време на Фирмата ни. Осъзнавайки ангажираността на нашите клиенти Ви отговаряме предварително, че всички предлагани от нас услуги, включително регистрация на Фирма, могат да бъдат извършени и в събота, но след предварителна уговорка за час след 10:00 часа!

КОЛКО ЩЕ ВИ СТРУВА?  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД  – 260, 00 лева.

 Обявените от нас Цени са КРАЙНИ, без допълнителни доплащания, БЕЗ скрити такси, обявени в текстове с дребен шрифт! Сумата включва всички държавни такси, нотариални такси, банкови комисионни и такса за услугата ни:

Комплексната цена за услугата, вкл. всички такси по регистрация на фирма, е разумна за Вас и достойна за нас, с оглед на поетите отговорности. 

Автоматични фирмени печати изработваме по желание на клиента. Цените започват от 24,00 лв. и не са включени в горепосочената цена.

Добре е да знаете, че в Р България отдавна НЕ е задължително да имате фирмен печат, но притежаването на отличителен знак и поставянето му върху фирмени документи и кореспонденция с бизнес партньори показва професионализъм и сериозно отношение към бизнеса.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Персонални консултации:

В случай, че имате други въпроси по темата Регистрация на ООД, моля да се свържете с нас чрез посочената ФОРМА за КОНТАКТ, за да насрочите точен час и дата за персонална среща с нашите консултанти.
В случай, че по време на срещата или след нея, прецените да ползвате услугите на КАДАСТРА ЕООД и да регистрираме Вашата нова фирма заедно, тогава консултацията ще бъде БЕЗПЛАТНА.

В случай, че консултацията се провежда само с информационна цел и все още не сте взели решение, дали ще регистрирате фирма, тогава консултациите се заплащат в размер на 60,00 лв. Въпреки това, Вие ще получите от Кадастра ООД бонус на стойност 60,00 лв. и можете да го използвате в бъдеще, ако прецените да се обърнете към нас, за която и да било от предлаганите от екипа ни услуги.

ПАКЕТИ:

Малък бизнес – 280, 00 лв., включва:

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

Пълен бизнес пакет – 330,00 лева, включва

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

Регистрация по ДДС - едновременно с регистрацията в Търговки регистър, фирмата може да се регистрира и по ДДС.