Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООД

ЕООД е самостоятелно юридическо лице /Фирма/, под чиято правна форма едно физическо или юридическо лице развива търговска дейност, за постигане на определени търговски цели. Едноличният собстевник на капитала на ЕООД отговаря за задълженията на фирмата до размера на вноската си в капитала на дружеството.

Основната информация

която е необходима, за регистрация на ЕООД:
Размер на капитала: 
Минимум 2 лева (внесен изцяло по набирателна сметка на Фирмата). Набирателната сметка се открива на място, не можете да я откриете предварително, защото са Ви неоходими Устава и Учредителния протокол на, които са чест от документите, които изготвяме за регистрация на ЕООД.

- Брой на съдружниците: Минимум едно лице при регистрация на ЕООД.

-Пълни данни на едноличния собственик на капитала и управителите /три имена и ЕГН/. Подписвате декларация, че сте съгласни да ползваме Вашите лични данни единствено и само за целите на регистрацията на конкретната Фирма.


-Име на фирмата /на кирилица и на латиница/. Доверетe се на въображението си, като добавката „ЕООД” е задължителна, но не е част от името на фирмата.

Проверете предварително свободно ли името на Фирмата ТУК!

-Седалище на фирмата
Точен адрес на територията на Р България. Въпреки че Кадастра ООД разполага с офиси само в гр. София ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ ЕООД е абсолютно възможна на територията на цяла България, без значение, къде ще бъде седалището на  фирмата.
Във връзка с избора на адрес за седалище на фирма, се запознайте и с предоставяните от нас услуги:
СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМА
ОФИС АДРЕС НА ФИРМА
ДАНЪЧЕН АДРЕС

Неоходими документи:

В болшинството случаи валидна лична карта, но е възможно според предмета на дейност на фирмата да са небоходими и други документи: диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, професионална компетентност и др.

Регистрация по ДДС

Регистрацията на фирмата по ДДС е задлъжителна при оборот 50 000 лева, през последните 12 месеца;

Доброволната регистрация по ДДС е възможна във всеки един момент до достигане на горепосочения праг;


Продължителност на процедурата по регистрация на ЕООД в Търговски регистър: До 3 работни дни.

Предимства при регистрация на ЕООД/ООД:

■  Едноличният собственик на капитала НЕ отговаря за задълженията на дружеството. Изключение чл. 19 от ДОПК

■ Възможност за участие в ООД на повече от едно физическо лице и/или юридическо лице;

Лесно прехвърляне на фирмата на трети лица чрез промяна на съдружниците;

■ Минимален капитал /2 лева/.

Недостатъци на ЕООД/ООД:

■ По – слаба репутация за клиенти, доставчици и инвеститори в сравнение с АД;

■Липсва анонимност на съдружниците;
■Двойно облагане на плоскостта ЕООД и едноличен собственик на капитала - данък дивидент 5%;

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЕТ И ЕООД/ООД

Защо да изберете Кадастра ЕООД за Ваш консултант?

- Екипът ни носи пълна отговорност за поетия ангажимент да регистрира Вашата нова фирма; 
- Не сте подложени на риск да плащате двойни такси към Търговски регистър в случай на отказ за регистрация на ЕООД, защото този риск се носи от Кадастра;
- Комплексната цена за услугата, вкл. всички такси по регистрация на ЕООД е разумна за Вас и достойна за нас с оглед на поетите отговорности;

-Всеки клиент получава предварителна компетентна консултация относно подходящата правна форма за Вашия нов бизнес, данъчно облагане и други важни за бъдещето на всяка фирма въпроси, вкл. чл.19 от ДОПК. "ФИРМАТА НЕ ПЛАЩА, ЩЕ ПЛАТИ УПРАВИТЕЛЯ";

-Получавате възможност да използвате нашите счетоводни услуги;

- Офисът на Кадастра ООД се намира на удобна за Вас локация, като процедурата по регистрация на ЕООД може да се извърши и изцяло по електронен път.

- Нашият екип работи с гъвкаво работно време. Обслужването на клиенти извън посоченото работно време е възможно след предварителна уговорка.
За да не Ви поставяме в крайно неудобната ситуация да питате, Ви информираме предварително, че посоченото от Кадастра ООД работно време е стандартното работно време на Фирмата ни. Осъзнавайки ангажираността на нашите клиенти Ви отговаряме предварително, че всички предлагани от нас услуги, включително регистрация на ЕООД, могат да бъдат извършени и в събота, но след предварителна уговорка за час след 10:00 часа!

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ЦЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД: 

Регистрация на ЕООД - 199, 00 лева

 (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, удостоверение за актуално състояние, вкл. и таксата за услугата).

Обявените от нас Цени са крайни, без допълнителни Разходи, без скрити такси, обявени в текстове с дребен шрифт!

В посочената цена НЕ са включени фирмени печати.Автоматични фирмени печати изработваме по желание на клиента, като цената варира от 24,00 лв. нагоре.

Добре е да знаете, че в Р България отдавна НЕ е задължително да имате фирмен печат, но притежаването на отличителен знак и поставянето му върху фирмени документи и кореспонденция с бизнес партньори показва професионализъм и сериозно отношение към бизнеса.

ПАКЕТИ:

Малък бизнес – 220,00 лева, включва:

-регистрация на ЕООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

Пълен бизнес пакет – 270, 00 лева, включва

-регистрация на ЕООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

-Регистрация по ДДС едновременно с регистрацията в Търговски регистър фирмата може да бъде регистрирана и по ДДС.

Персонални консултации:

В случай, че имате други въпроси по темата Регистрация на ЕООД, моля да се свържете с нас чрез посочената ФОРМА за КОНТАКТ, за да насрочите точен час и дата за персонална среща с нашите консултанти. 
В случай, че по време на срещата или след нея, прецените да ползвате услугите на КАДАСТРА ООД и да регистрираме Вашата нова фирма заедно, тогава консултацията ще бъде БЕЗПЛАТНА.

В случай, че консултацията се провежда само с информационна цел и все още не сте взели решение, дали ще регистрирате фирма, тогава консултациите се заплащат в размер на 60,00 лв. Въпреки това, Вие ще получите от Кадастра ЕООД бонус на стойност 60,00 лв. и можете да го използвате в бъдеще, ако прецените да се обърнете към нас, за която и да било от предлаганите от екипа ни услуги.

ВИЖТЕ СЪЩО:

Регистрация на ООД Закриване на Фирма Прехвърляне на Фирма Регистрация на клон РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА СЪС СКРИТ СЪДРУЖНИК Промяна на управител ООД