Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на ЕООД | ЕТ или ЕООД - Разлика | Цени Документи и Такси - Кадастра

Регистрация на ЕООД | Разлика мужду ЕООД и ООД | Необходими Документи и такси за регистрация

Всяко едно физическо или юридическо лице може да развива търговска дейност като учреди ЕООД. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на компанията до размера на вноската си в капитала на дружеството.
 

Необходима информация и документи за регистриране на ЕООД

Размер на капитала:
Минимум 2, 00 лева (внесен изцяло по набирателна сметка). Набирателната сметка се открива на място. Не можете да я откриете предварително, защото са Ви неоходими Учредителният акт и протокол, които са чест от документите, които изготвяме за регистрация на ЕООД;
 
Брой на съдружниците -  едно физическо или фридическо лице;
 
➤ Пълни данни на едноличния собственик на капитала и управителите. Подписвате декларация, че сте съгласни да ползваме Вашите лични данни единствено и само за целите на откриването на ЕООД;
 
Име на ЕООД /на кирилица и на английски/. Доверетe се на въображението си. Добавката „ЕООД/Ltd” не е част от името;
Предварителна проверка на името можте да направите ТУК!
 
 ➤ Седалище 
Точен адрес на територията на България. Кадастра предоставя услугата съдействие за Регистрация на ЕООД на територията на цялата страна. Виж повече ➤ Онлайн регистрация
 

Документи за Регистрация на ЕООД

➤ В повечето случаи само валидна лична карта, но е възможно според предмета на дейност на фирмата да са небоходими и други документи: диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, професионална компетентност и др.
 

Предимства при регистрация на ЕООД:

 
■  Едноличният собственик на капитала НЕ отговаря за задълженията на дружеството. Изключение чл. 19 от ДОПК;
■ Лесно прехвърляне на трети лица чрез промяна на съдружниците;
■  Минимален капитал /2 лева/.
 

Недостатъци на ЕООД:

 
■ Липсва анонимност на собственика;
■ Двойно облагане на плоскостта ЕООД и едноличен собственик на капитала - данък дивидент 5%;
■ Възможност за участие в дружеството  само на едно лице;
 
 

Разлика между  ЕТ И (Е)ООД

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД ЦЕНА: 

Крайна цена199, 00 лева (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, удостоверение за актуално състояние, вкл. и таксата за услугата).
 
Обявените от нас Цени са крайни, без допълнителни Разходи, без скрити такси, обявени в текстове с дребен шрифт!
В посочената цена НЕ са включени фирмени печати, които отдавна не са задължителни, но поставянето им върху фирмени документи и кореспонденция с бизнес партньори показва професионализъм и сериозно отношение към бизнеса.
Автоматични фирмени печати, изработваме по желание на клиента, като цената варира от 24,00 лв. нагоре.
 

Регистрация на ЕООД по ДДС

 
Едновременно с регистрацията в Търговски регистър, дружеството може да бъде регистрирано доброволно и по ДДС. 
Услугата е безплатна и е включена в цената /само по чл.100 от ЗДДС/
 

СРОК

 
Продължителност на процедурата по регистрация на ЕООД в Търговски регистър: до 3 работни дни.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ:

 
➤ Малък бизнес – 220,00 лева, включва:
- регистрация на ЕООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);
- автоматичен фирмен печат;
 
➤ Пълен бизнес пакет – 270, 00 лева, включва
- регистрация на ЕООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);
- автоматичен фирмен печат;
- Регистрация по ДДС в НАП.
 

Персонални консултации

 
В случай, че имате допълнителни въпроси по темата Регистрация на ЕООД, моля да се свържете с нас ☎, за да насрочим точен час и дата за персонална среща. 
Ако прецените да ползвате услугите на КАДАСТРА и да регистрираме Вашата нова фирма заедно, тогава консултацията ще бъде БЕЗПЛАТНА.
Когато консултацията се провежда само с информационна цел и все още не сте взели решение, консултациите се заплащат в размер на 60,00 лв. Въпреки това, ще получите бонус на стойност 60,00 лв. и можете да го използвате в бъдеще, ако прецените да се обърнете към нас, за която и да било от предлаганите услуги.
 

Защо Кадастра?

 
➤ Екипът ни носи пълна отговорност за поетия ангажимент да регистрира Вашата нова фирма; 
➤ Не сте подложени на риск да плащате двойни такси към Търговски регистър, в случай на отказ за регистрация на ЕООД, защото този риск се носи от нас;
➤ Комплексната цена за услугата, вкл. всички такси по регистрация на ЕООД е разумна за Вас и достойна за нас с оглед на поетите отговорности;
➤Всеки клиент получава предварителна компетентна консултация относно подходящата правна форма за неговия нов бизнес, данъчно облагане и други важни за бъдещето на всяка фирма въпроси;
➤ Получавате възможност да използвате нашите счетоводни услуги на префернциални Цени;
➤ Офисът на Кадастра се намира на удобна за Вас локация, като процедурата по регистрация на ЕООД може да се извърши и изцяло по електронен път.