Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
ОФИС АДРЕС ЗА ФИРМА


Голяма част от собствениците на новорегистрирани дружества не очакват голям поток от клиенти поне в рамките на първата година от регистриране на фирмата. Разходите за разработване на дейността на едно ново дружество въобще не са малко, а същевременно Вие се нуждаете от офис адрес, на който не само да регистрирате фирмата и да получавате кореспонденция, а също така и от национален реален телефонен номер за контакт. Разбира се за целта Вие можете да наемете офис и да назначите служител, който да обслужва клиентите Ви и да поема обажданията. Въпросът е финансово рентабилно ли е това решение за Вас?
Предоставянето на офис адрес за Вашата нова фирма е допълнителна услуга, чиято цена не е включена в посочената цена за регистрация на фирма.
Какво включва услугата „предоставяне на офис адрес”:
- Вие получавате реален адрес, на който да регистрираме дружеството Ви, който можете да ползвате, докато прецените, че Ви е изгодно;
- Вие получавате пощенска кутия, на която да пристига цялата кореспонденция свързана с Вашата фирма. Получената на адреса кореспонденция ще се доставя лично на Вас.
- При всяко посещение на куриер или на друго лица на посочения адрес за седалище в работно време от 08:30 – 18:00 часа ще има наш служител, което да поеме вашата кореспонденция;
- По всяко време в рамките на работното време от 08:30 – 18:00 часа ще има лице, което веднага да Ви информира на посочен от Вас телефон или e-mail адрес при доставянето на важни пратки и/ или писма за Вас и Вашия бизнес или при постъпването на важни телефонни обаждания. Важността на пратките (от НАП, НОИ, доставчици и др) се уточнява в договор сключен между страните, за да не Ви безпокоим напразно и за да не разчитате на нашата субективна преценка.
- Вие получавате стационарен и/или мобилен телефон с реален национален номер, на които от името на Вашата фирма ще отговаряме ние.
От предоставяната от нас услуга  - „предоставяне на офис адрес” можете да се възползвате само при сключването на минимум 6 месечен договор за ползване на предоставения адрес. Плащането е ежемесечно! Цената варира в зависимост от продължителността на договора и от това, дали ще ползвате нашите счетоводни услуги.