Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ОТ ЧУЖБИНА


За всички български граждани, които се намират извън пределите на Р България и искат да си регистрират фирма, без да пътуват безсмислено до България специално за регистрацията й, освен подробната информация относно: РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

ВАЖНО Е ДА ЗНАЯТ!

I Кадастра ЕООД съдейства за регистрация на Вашата нова Фирма без да е необходимо да пътувате до България за учредяването й, но част от документите, които ще подпишете се нуждаят от нотариална заверка, която може да бъде положена по следния начин:
1.  Най - бърз, безпроблемен и евтин вариант – в Българското консулство в съответната държава.
2. Документите се заверяват от нотариус в съответната държава - този вариант се налага, когато Българско консулството е позиционирано твърде далече от Вас и се налага да записвате часове за след 1 месец и да пропътувате много километри до него:
– документите се заверяват от нотариус в съответната държава. Тогава документите трябва да се изготвята НЕ само на български, но и на съответния език. След нотариалната заверка се поставя специален печат Апостил, който е доста скъп.
При този вариант регистрацията се оскъпява не само от превода и от нотариалната заверка, но и от Цената на Апостил-а.
- документите се заверяват от нотариус в съответната държава, НО НЕ се полага допълнително Апостил. Това е възможно само при държави, с които Р България има сключен договор за правна помощ, като например – Австрия, Германия, Русия, Франция, Испания, Гърция и др. Когато заверявате при нотариус в една от тези държави, заверката с Апостил отпада, но превода е задължителен. Следва и една заверка в Министрество на външните работи, че превода е извършен от заклет преводач, която оскъпява процедурата с  още 60 лв. и забавя регистрацията с още 1 работен ден.
Горепосочената информация важи и за чуждестранни граждани, които имат намерение да регистрират фирма в Р България. С тази разлика, че при тях се превежда целия пакет от документи за регистрация. Именно този превод оскъпява услугата и цената става почти двойна – зависи от езика, на който ще се превежда.

II. Кадастра ЕООД може да Ви съдейства и относно адреса на седалището на Вашата фирма, защото функциите на този адрес са специфични. Моля запознайте се с нашите услуги: