Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на фирма ЕТ

 

×

Относно ЕТ Какво представлява едноличния търговец?

Едноличен търговец (ЕТ) е вид търговец, тоест едноличният търговец извършва по занятие търговска дейност, изразяваща се в сключването и изпълнението на търговски сделки от рода на тези, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ. Признаването на търговското качество разширява правоспособността на физическото лице, но не възниква нов правен субект. За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно.

Предимство на ЕТ:

■ за Регистрация на ЕТ не Ви е необходим капитал;

■ държавните такси за вписване на Фирмата в Търговския регистър, са в пъти по-ниски /в сравнение с РЕГИСТРАЦИЯ на ЕООД;

■ счетоводното обслужване на ЕТ е по–лесно и съответно цената на счетоводните услуги по –достъпна;

■ ЕТ при конкретни изчерпателно изброени дейности се облага с патентен данък, но само ако има оборот през предходната година не повече от 50 000 лв. и не е регистрирано по ДДС.

Недостатъци на ЕТ:

■ собственикът отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата, т.е. задълженията на ЕТ се покриват освен от собствеността и активите на фирмата и от лично имущество на физическото лице.

■ на края на всяка календарна година собственикът на ЕТ изравнява и довнася осигуровки. т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана брутна печалба;

■ при много от търговските дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги, автомивка и др./, когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, който е доста по-висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД или ООД.

■ плоския данък, с който се облага печалбата на ЕТ, ако дейността не подлежи на облагане с патентен данък е 15 %.

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЕТ И ЕООД/ООД 

Защо да изберете Кадастра ЕООД за ваш консултант?

- Екипът ни носи пълна отговорност за поетия ангажимент да регистрира Вашата нова фирма.

- Не сте изложени на риск да плащате двойни такси към Търговски регистър в случай на отказ за регистрация на фирмата Ви, защото този риск се носи от Кадастра ЕООД.

- Комплексната цена за услугата, вкл. всички такси по регистрацията в размер на 100, 00 лева, е разумна за Вас и достойна за нас, с оглед на поетите отговорности.

- Всеки клиент получава предварителна, персонална компетентна консултация с оглед подходящата правна форма за Вашия нов бизнес, данъчно облагане и др. важни за бъдещето на всяка фирма въпроси.

- Получавате възможност да използвате счетоводните услуги на наши колеги, които са спечелили нашето доверие в процеса на съвместната ни работа.

КАДАСТРА ЕООД

×

Регистрация на ЕT

Какво трябва да имате предвид при Регистрация на ЕТ?
Основната информация от Ваша страна, която е необходима, преди да започнем процедурата по регистрация:
■ Брой на лицата, имащи право да регистрират ЕТ 
Максимум едно лице физическо лице
■ Пълни данни на физическото лице, собственик на ЕТ /три имена и ЕГН/. Подписвате декларация - съгласие, с която се съгласявате да ползваме и обработваме Вашите лични данни единствено и само за регистрацията на ЕТ в Търговски регистър.
■ Едно физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.
■Име на фирмата /на кирилица и на латиница/
Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност. Може да съдържа и свободно избрана добавка, като съкращението „ЕТ” е задължително
■Седалище на фирмата 
Точен адрес на територията на Р България. Въпреки, че Кадастра ЕООД разполага с офиси само в гр. София и гр. Пловдив, ДИСТАНЦИОННА РЕГИСТРАЦИЯ е  възможна на територията на цялата страна, без значение, къде желаете да бъде седалището на Вашата фирма.
■ Регистрация по ДДС 
Задължителна регистрация по ДДС при оборот 50 000 лева, през последните 12 месеца; доброволна регистрация възможна във всеки един момент до достигане на горепосочения праг;

■Продължителност на процедурата по регистрация 
До три работни дни
■Разходи по регистрацията на ЕТ:

Обявените от нас цени са крайни, без допълнителни доплащания, без скрити такси, обявени в текстове с дребен шрифт! 100, 00 лева
(с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и такста за услугата).

В посочената цена не са включени цените на печати /автоматичните печати са на цена от 24, 00 лв. нагоре/.

КАДАСТРА ЕООД

×

Персонални консултации Често задавани въпроси

По-долу представяме на Вашето внимание най – често задаваните въпроси, които възникват при регистрация на ЕТ:

■ Как да проверя свободно ли името, което съм избрал?

■ Как да проверя дали фирмата ми е регистрирана?

Как да направя от ЕТ ЕООД?

■ Как се регистрира Търговски обект?

Персонални консултации
В случай, че имате други въпроси по темата Регистрация на ЕТ, моля да се свържете с нас чрез посочената форма за КОНТАКТ, за да насрочите точен час и дата за персонална среща с нашите консултанти. Ако по време на срещата или след нея, прецените да ползвате услугите на КАДАСТРА ЕООД и да регистрираме Вашата нова фирма заедно, тогава консултацията ще бъде БЕЗПЛАТНА. В случай, че консултацията се провежда само с информационна цел и все още не сте взели решение, дали ще регистрирате фирма, тогава консултациите се заплащат в размер на 60,00 лв. Въпреки това, Вие ще получите от Кадастра ЕООД бонус на стойност 60,00 лв. и можете да го използвате в бъдеще, ако прецените да се обърнете към нас, за която и да било от предлаганите от екипа ни услуги.

КАДАСТРА ЕООД

Регистрация на ЕООД Регистрация на ООД  Откриване на фирма - ЕТ или ЕООД ?  Заличаване на ЕТ  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕТ