Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ) | Алтернативи на ЕТ | ЕТ или ЕООД 

КАКВО Е ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ?

Едноличният търговец (ЕТ) е вид търговец. Признаването на търговското качество разширява правоспособността на физическото лице, но не възниква нов правен субект.
 

КОГА МОГА ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ КАТО ЕТ?

За да бъде едно лице едноличен търговец, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно. Да има навършени 18 годинии. Трябва да има постоянен адрес в страната. Чужденец без ЛНЧ не може да се регистрира като едноличен търговец.

ПРЕДИМСТВА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

■ Не е необходим капитал;

■ Държавните такси за откриване на ЕТ в Търговския регистър са в пъти по-ниски в сравнения с регистрацията на други фирми;

■ Счетоводното обслужване на ЕТ е по–лесно и съответно цената на счетоводните услуги по –достъпна;

■ ЕТ при конкретни изчерпателно изброени дейности се облага с патентен данък, но само ако има оборот през предходната година не повече от 50 000 лв. и не е регистрирано по ДДС;

■ По - изгодно е да си регистрате ЕТ, отколкото да се регистрирате по Булстат.

НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

■ Физическото лице отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на ЕТ. Те се покриват освен от активите на фирмата и от лично имущество на физическото лице;

■ На края на всяка календарна година едноличният търговец изравнява и довнася осигуровки. т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана брутна печалба;

■ При много дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги, автомивка и др./, когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, който е доста по-висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на (Е)ООД.

■  Данъкът, с който се облага печалбата на ЕТ, ако дейността не подлежи на облагане с патентен данък е 15 %.

ЕТ ИЛИ Е(ООД)

 Основната информация от Ваша страна, която е необходима, преди да започнем процедурата по регистрация:

■ Брой на лицата, имащи право да регистрират ЕТ: 
Максимум едно лице физическо лице.
■ Пълни данни на физическото лице, собственик на ЕТ /три имена и ЕГН/. Подписвате декларация - съгласие, с която се съгласявате да ползваме и обработваме Вашите лични данни единствено и само за регистрацията на ЕТ в Търговски регистър.
■ Едно физическо лице може да регистрира само един едноличен търговец. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.
■ Име на фирмата /на кирилица и на латиница/
Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност. Може да съдържа и свободно избрана добавка, като съкращението „ЕТ” е задължително.
■ Седалище на едноличния търговец 
Точен адрес на територията на Р България. 
Кадастра предлага Онлайн регистрация на ЕТ на територията на цялата страна, без значение, къде ще  бъде седалището на едноличния търговец.
 

ЦЕНИ И СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

 
■ Продължителност на процедурата по регистрация:
До 3 работни дни
■ Разходи по регистрацията на ЕТ:  100, 00 лв.
Обявените от нас цени са крайни, без допълнителни доплащания, без скрити такси, обявени в текст с дребен шрифт.
(с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и такста за услугата).
В посочената цена не са включени цените на печати /автоматичните печати са на цени от 24, 00 лв/.
 

ПЕРСОНАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

 
В случай, че имате други въпроси по темата Регистрация на ЕТ, моля да се свържете с нас по ☎ или на имейл, за да насрочите точен час и дата за персонална среща с нашите консултанти.
 
Ако по време на срещата решите да ползвате услугите на Кадастра, консултацията ще бъде БЕЗПЛАТНА. Когато  консултацията се провежда само с информационна цел, тогава се заплаща в размер на 60,00 лв. Въпреки това, Вие ще получите бонус на стойност 60,00 лв. и можете да го използвате в бъдеще, ако прецените да се обърнете към нас, за която и да било от предлаганите  услуги.