В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ФИРМА

Какво е набирателна сметка и кога се открива набирателна сметка?

Набирателната сметка се открива преди регистрация на Фирма (ЕООД, ООД, АД). Както е видно от самото име на сметката, нейното предназначение е по сметката да бъде събран капитала на дружеството преди Фирмата да бъде регистрирана в Търговски регистър. 
 
Набирателната сметка на Фирмата НЕ е разплащателна сметка, защото дружеството все още не съществува. Откриването на набирателна сметка е част от процедурата за регистрация на Фирма. Представете си, че това е една кутия, в която съдружниците внасят предварително капитала на Фирмата, който може да е най – малко 2, 00 лева. Не давайте номера на тази сметка, за да се превеждат парични средства към Фирмата от трети лица. Това е невъзможно!
Набирателната сметка е редно да съществува до регистрация на Фирмата в Търговски регистър, след което трябва да я закриете или да я преобразувате в разплащателна сметка на вече съществуващата Фирма, имаща ЕИК номер. 
 
Редно е, но често съдружниците забравят за тази сметка, особено ако капиталът е в размер на 2,00 лева. Имайте предвид, че до скоро банките не начисляваха месечни такси на съществуващите набирателни сметки, но поради порочната практика собствениците на Фирми да не закриват, откритите набирателни сметки и да не ги преобразуват в разплащателни, от известно време някой банки въведоха месечни такси за открити набирателни сметки при тях.

Кой може да открие набирателната  сметка на Фирмата?

 
Сметката може да бъде открита от съдружниците, както и от лицето, което е назначено за управител на фирмата. 
Набирателната сметка може да бъде открита и от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, като тази опция е възможна само за български граждани. 
В случай, че съдружници във Фирмата ще бъдат чужденци, независимо дали са граждани на ЕС или трети страни, откриването на набирателна сметка от пълномощник с нотариално заверено пълномощно е вече невъзможно или по – скоро безсмислено
Всяка банка прави проучване на чуждестранните граждани, които са решили да открият Фирма България. Въпросното проучване продължава от 3 дни до 1 седмица и личното присъствие на съдружниците за проучването е абсолютно задължително. Разбира се ако проучването приключи положително, самото откриване на набирателна сметка на Фирмата от пълномощник е възможно. Това неудобство е свързано с мерките срещу изпиране на пари.
Такова проучване се прави и при откриване на набирателна сметка от български граждани, когато бъдещият предмет на дейност на Фирмата попада в така наречения рисков профил /заложни къщи, казина, игрални зали и др/.