В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация в регистър БУЛСТАТ

Цена на услугата Такси към регистър Булстат
60 лв от 15 до 70 лв

С приемането на Закона за Търговския регистър, голяма част от субектите, които подлежаха на вписване в Регистър Булстат, преминаха към новосъздадения Търговски регистър, все още обаче някои специфични юридически субекти следва да бъдат регистрирани в регистър БУЛСТАТ.
Агенцията по вписванията води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър, с оглед идентифициране на стопанските и други субекти, осъществяващи дейност на територията на България, както и ефективно провеждане на фискална политика от държавата. Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за стопанските и други субекти, осъществяващи дейност на територията на Република България, който в закона и практиката се нарича "код по БУЛСТАТ".
В регистър БУЛСТАТ се вписват:
- юридическите лица, които не са търговци /сдружения, финдации/;
- физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
- клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
- търговските представителства на чуждестранни лица;
- чуждестранни юридически лица:
а/ които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или чието ефективно управление е на територията на страната;
б/ които притежават недвижимо имущество в страната;
- неперсонифицирани дружества по ЗЗД и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
- други лица извън посочените, които са осигурители и не са физически лица;
В 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване в регистър БУЛСТАТ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице представя акта за възникване и съпътстващите документи в службата по регистрация по БУЛСТАТ. За съдебно регистрираните лица срокът започва да тече от получаването на съдебното решение.
Също в 7-дневен срок от започване на дейността, съответно от наемането на физически лица или закупуването на имот всяко българско или чуждестранно физическо лице, подлежащо на регистрация подава в съответната служба по регистрация по БУЛСТАТ заявление за регистрация. Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.
Всяко подлежащо на регистрация лице, което не изпълни в срок задължението си да се регистрира по Булстат, се наказва с глоба за физически лица до 700 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 1 000 лв.

 

"Кадастра" ЕООД
гр. София, кв. "Хиподрума", бул."Цар Борис III" № 19, вх. В, ет. 4, офис № 32
тел: 02/9588477
 (+359) 886 / 292 860
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

гр. Пловдив
 
(+359) 889 571 594

kadastra.plovdiv@gmail.com