В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 

НОВ ВИД ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 2020 г. 

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, на етап обществено обсъждане, се създава се нов вид лечебно заведение под формата на ЕООД или ЕТ, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите.

Учредители могат да бъдат само: физически лица - лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки или еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки;

Когато лечебното заведение се учредява като ЕООД, едноличният собственик управлява и представлява лечебното заведение.

Въпросните амбулатории за здравни грижи, могат да бъдат: а) индивидуална практика за здравни грижи; б) групова практика за здравни грижи. 

Индивидуалната практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра или акушерка, който се регистрират по реда на чл. 40 от ЗЛЗ;

Груповата практика за здравни грижи се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри и/или акушерки, които се регистрират по реда на чл. 40. (3) от ЗЛЗ.

Видно от мотивите на Законопроекта, целта на предложението е да се създаде възможност за самостоятелен избор на професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги, чието търсене през последните години се увеличава, разширяване на възможностите за избор на пациентите и съответно подобряване на достъпа им до здравни грижи.

Очакваните резултати се изразяват в привличане на млади хора към тези професии, тъй като тенденциите показват драстично намаляване на кандидатите за обучение по тези специалности. Цели се и намаляване на личните и обществени разходи за здравни услуги.