Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООД/ООД!

Дружеството с ограничена отговорност е самостоятелно юридическо лице, под чиято правна форма едно или повече физически или юридически лица се обединяват, за да развиват търговска дейност, за постигане на определени общи за тях търговски цели. Всеки съдружник отговаря за задълженията на фирмата до размера на вноската си в капитала на дружеството.
Основната информация от Ваша страна, която е необходима, преди да започнем процедурата по регистрация на ЕООД:
- Размер на капитала: 
Минимум 2 лева (внесен изцяло)
- Брой на съдружниците:
Минимум едно лице при регистрация на ЕООД или минимум две лица при регистрация на ООД
- Пълни данни на съдружниците и управителите /три имена и ЕГН/. Подписвате декларация, че сте съгласни да ползваме Вашите лични данни единствено и само за целите на регистрацията на конкретната Фирма.
-Име на фирмата /на кирилица и на латиница/. Доверетe се на въображението си, като добавката „ЕООД” или „ООД” е задължителна.
-Седалище на фирмата
Точен адрес на територията на Р България. Въпреки, че Кадастра ЕООД разполага с офиси само в гр. София и гр. Пловдив, ДИСТАНЦИОННА РЕГИСТРАЦИЯ на предпочитаното от повечето търговци ЕООД или ООД е абсолютно възможна на територията на цялата страна, без значение, къде желаете да бъде седалището на Вашата фирма.
Във връзка с избора на адрес за седалище на Вашата фирма, моля запознайте се и с предоставяните от нас услуги:
СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМА
ОФИС АДРЕС НА ФИРМА
ДАНЪЧЕН АДРЕС
-Регистрация по ДДС
Задължителна регистрация по ДДС при оборот 50 000 лева, през последните 12 месеца; доброволна регистрация - възможна във всеки един момент до достигане на горепосочения праг;
-Продължителност на процедурата по регистрация на ЕООД в търговски регистър: До една седмица.

Предимства при регистрация на ЕООД/ООД:
■изключена лична имуществена отговорност на съдружниците и управителите; Изключение чл. 19 от ДОПК
■възможност за участие в ООД на повече от един учредител, както като физическо лице, така и като юридическо лице;
■лесно прехвърляне на собствеността върху фирмата на трети лица чрез промяна на съдружниците;
■ минимален капитал /2 лева/.
Недостатъци на ЕООД/ООД:
■по – слаба репутация за клиенти, доставчици и инвеститори / в сравнение с АД/;
■липсва анонимност на съдружниците;
■двойно облагане на плоскостта ЕООД/ООД и съдружници - данък дивидент 5%;

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЕТ И ЕООД/ООД
Защо да изберете Кадастра ЕООД за Ваш консултант?
-
 Екипът ни носи пълна отговорност за поетия ангажимент да регистрира Вашата нова фирма. 
- Не сте подложени на риск да плащате двойни такси към Търговски регистър в случай на отказ за регистрация на фирмата Ви, защото този риск се носи от Кадастра ЕООД.
- Комплексната цена за услугата, вкл. всички такси по регистрацията в размер на 199, 00 лева, е разумна за Вас и достойна за нас, с оглед на поетите отговорности.
- Всеки клиент получава предварителна компетентна консултация относно подходящата правна форма за Вашия нов бизнес, данъчно облагане и други, важни за бъдещето на всяка фирма въпроси, вкл. приложението на чл.19 от ДОПК.
- Получавате възможност да използвате счетоводните услуги на нашите колеги, които са спечелили нашето доверие в процеса на съвместната ни работа.

Персонални консултации:


В случай, че имате други въпроси по темата Регистрация на ЕООД, моля да се свържете с нас чрез посочената ФОРМА за КОНТАКТ, за да насрочите точен час и дата за персонална среща с нашите консултанти.
В случай, че по време на срещата или след нея, прецените да ползвате услугите на КАДАСТРА ЕООД и да регистрираме Вашата нова фирма заедно, тогава консултацията ще бъде БЕЗПЛАТНА.

В случай, че консултацията се провежда само с информационна цел и все още не сте взели решение, дали ще регистрирате фирма, тогава консултациите се заплащат в размер на 60,00 лв. Въпреки това, Вие ще получите от Кадастра ЕООД бонус на стойност 60,00 лв. и можете да го използвате в бъдеще, ако прецените да се обърнете към нас, за която и да било от предлаганите от екипа ни услуги.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

/по -желание на клиента/

Разходи по регистрацията на ЕООД
Обявените от нас цени са крайни, без допълнителни доплащания, без скрити такси, обявени в текстове с дребен шрифт! 


Регистрация на ЕООД - 199, 00 лева
 (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, удостоверение за актуално състояние, вкл. и таксата за услугата).

В посочената цена не са включени цените на печати /автоматичните печати са на цена от 24,00 лв. нагоре/ и размера на капитала.

ПАКЕТИ:

Малък бизнес – 220,00 лева, включва:

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

Пълен бизнес пакет – 270, 00 лева

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

- Регистрация по ДДС - Считано от 01.01.2019 г. еддновременно с регистрацията на ЕООД в Търговски регистър, фирмата може да бъде регистрирана и по ДДС едновременно.