Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Промяна на обстоятелства

Преобразуване на ЕТ в ЕООД 

НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ е предназначено за  всички настоящи и бъдещи клиенти на  „Кадастра” ЕООД  и за всеки, който иска да получи адекватни познания по въпроса:

Как става преобразуването от ЕТ в ЕООД, каква е процедурата?

Не става, няма такава процедура! 

Преобразува се един вид търговско дружество в друг вид. ЕТ НЕ е търговско дружество.

За да се постигне ефекта на „преобразуване на ЕТ в ЕООД” се извършват последователно няколко отделни процедури:

1. Регистрирате нов търговски субект – ЕООД или ООД, в което Вие ще сте едноличен собственик на капитала или съдружник.

2. Прехвърля се предприятието на съществуващия едноличен търговец към новоучреденото ЕООД или ООД. При прехвърлянето предприятието на ЕТ трябва да се спази писмена форма с нотариална заверка на подписите. 

3. С процедурата по т.2 ЕТ НЕ се заличава автоматично и от само себе си. Ако желаете да го заличите преминавате към трета процедура – заличаване на ЕТ.  

Идеята за това кратко изложение е продиктувана от получените многобройни въпроси на тази тема. Препоръката на екипа на „Кадастра” ЕООД  е преди да предприемете, каквито и да било действия по осъществяване на процедурата по „преобразуване на ЕТ в ЕООД”  да си изясните какви са целите, които преследвате и дали те ще бъдат наистина реализирани.