Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Промяна на обстоятелства

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила две неравноправни клаузи в общите условия на договорите на туроператори.

Клаузите от общите условия към договорите за организирани пътувания ограничават дадени по закон права на туристите при ползване на туристически услуги, както и възможностите за предявяване на рекламация за некачествена туристическа услуга.

Едната неравноправна клауза, която се съдържа в общите условия на договорите на всички туроператори, е драстично съкращаване на срока за подаване на рекламация за некачествена туристическа услуга от 14 на 7 дни и ограничава правата на потребителя по отношение начините, по които може да подаде жалбата си.

Туроператорите предвиждат предявяването на рекламации при организирано пътуване да става единствено писмено в офисите им и в срок от 7 дни след датата на завръщането. Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието с договореното. Изключването на възможността за устно подаване на жалба до туроператора създава предпоставка потребителят да изпусне законоустановения срок от 14 дни за предявяване на рекламация в случай, че не успее да депозира писмено оплакването си.

Другата клауза , която засяга правата на потребителите е, че туроператорът не носи отговорност в случай, че по независещи от него причини се стигне до отменяне, забавяне или изменения на сроковете и условията на пътуването. Като такава причина може да бъде забавяне на полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), а също и загуба или повреда на багажа по време на пътуването. В заплатената от потребителя цена обаче същевременно се включва и самолетният /автобусният билет.

При отклонение от договорените параметри потребителят следва да ангажира отговорността на туроператора, тъй като именно с него се намира в договорни отношения. В случай, че вината за промяната в пътуването е на превозвача, туроператорът може да предяви регресни претенции към превозвача с оглед предявени претенции от потребител. Така също едно от основните задължения на туроператора към потребителя е пристигането на неговия багаж.