Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
Публикуване на ГФО

ВНИМАНИЕ!

Съгласно новия Закон за счетоводството, до края на юни 2018 г. всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2017 г. В същият срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет .

Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП.

От НАП обръщат внимание, че от 2018 г. фирмите без дейност  - ЕООД, ООД, АД и прочие, НЕ публикуват отчети в Търговски регистър, НЕ подават Декларация в НАП. Фирмите без дейност за отчетната 2017 г. подават Декларция по образец в НСИ и в срок до 31.03.2017г. публикуват същата в Търговския регистър. Такса за публикуването в Търговски регистър НЕ се дължи. Таксата за услугата на Кадастра ЕООД /само за фирмите без дейност/, включваща обявяване на Декларацията в НСИ и ТР е в размер на 40 лева.

В закона са предвидени нови, по-високи САНКЦИИ за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет. Съгласно действащото законодателство санкциите ще бъдат налагани от НАП след изтичане на законоустановения срок за подаване.

 

Повече за задължението за представяне на ГФО, новите срокове, санкции и други, може да прочетете ГФО

ПЛАТЕТЕ 65 ЛЕВА  за нашата услуга + ДТ, вместо 42 лева ДТ в Търговски регистър. Публикувайте ГФО на дружеството си за 2016 г. чрез Кадастар ЕООД и си спестете реденето по опашки!

- Задължение за обявяване на ГФО за 2017 г. възниква за всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са регистрирани в Търговски регистър  -  срок за обявяване е  за:

-   едноличните търговци / ЕТ / - в срок до 31 май на следващата година /2018/;
- дружествата с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/ - в срок до 30 юни на следващата година /2018/;
-  всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година /2018/;

Ако желаете да ползвате услугите на Кадастра ЕООД, за да подадете ГФО в Търговски регистър, имайте предвид, че по Ваше предпочитание имате възможност да Ви бъдем полезни без да идвате до нашия офис. Подаването на ГФО на Вашата фирма и подготовката на целия пакет от документи за публикуването на ГФО в ТР, може да стане изцяло дистанционно на същата цена!

Какво подлежи на публикация?

Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

1. Счетоводен баланс;
2. Отчет за приходите и разходите;
3. Отчет за паричните потоци;
4. Отчет за собствения капитал;
5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи;
6. Приложение;Дружествата с ограничена отговорност /ООД/ и Акционерните дружества /АД/ публикуват и:
1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година;
2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
Какво Ви предлага Кадастра ЕООД?
Ние предлагаме нашето съдействие при обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър. Подготвяме необходимия протокол за приемане на ГФО и разпределение на печалбата и попълваме съответното заявление за обявяване на акта.
От Вас се изисква да ни предоставите заверени от управителния орган ГФО за 2016 година.
Ако желаете да си спестите времето за чакане по опашки и несигурността по отношение на резултата от вписването, Кадастра ЕООД може да извърши цялата процедура по обявяване на ГФО вместо Вас на умерени конкурентни цени с гаранция за успешно публикувани ГФО.
Колко ще Ви струва?

Държавната такса на Търговски регистър за обявяване на ГФО, таксата за банков превод и такса за услугата общо 65 лв. Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС. Всички цени са в български лева. При предоставяне на готови пакети с документи на повече от 3 фирми Цената е 60 лв. на фирма! Внимание горепосочените Цени са валидни само при хипотезата, в която съдружници в дружеството са физически лица!
Кадастра ЕООД
гр. София, кв."Хиподрума"
бул."Цар Борис III" №19, вх. В, ет. 4, офис 32

тел: 02/9588477,
(+359) 886 29 28 60, (+359) 887 823 441
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гр. Пловдив,  ул. Ландос № 50
(+359) 889 571 594
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Съгласно Закон за счетоводството задължението за обявяване на ГФО не възниква за:

Чл.32( 4) Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри - книги, чрез които се определя вярно и честно финансовият резултат за отчетния период.

Освободени от задължението да съставят ГФО, а от тук и да ги обявяват в ТР са само ЕТ отговарящи на горепосочените изисквания - става дума за най-дребните търговци (павилиончета и др. такива) , който е логично да бъдат освободени от някаква тежка счетоводна отчетност и сложните формални изисквания за публичност в Закона за ТР.