Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

850 лева данък за таксиметровите услуги в гр. София за 2017 г.

850 лева данък за таксиметровите услуги в гр. София за 2017 г.

Промени в Закона за местните данъци и такси обнародвани в ДВ бр. 32/2016 г., които влизат в сила от 01.01.2017 г. предвиждат Таксиметровите услуги да се облагат с еднократен годишен общински данък вместо с 10% данък върху доходите. Всички данъчно задължени лица, осъществяващи услугата „таксиметров превоз на пътници”, ще плащат между 400 лв. и 1000 лв. годишно. Размерът трябва да се  определи от общинските съвети и ще се дължи за всеки отделен автомобил, който има лиценз и разрешение от "Автомобилна администрация" да извършва таксиметрови превози.

В изпълнение на изискванията на ЗМДТ,  Столичния общински съвет  определи данъка върху таксиметровите услуги за 2017 г. в София в размера на 850 лв. 

Докладна записка от 14.09.2016 г.

Нека припомним, че  във връзка с таксиметровите услуги бяха въведени и други промени и то в Закона за автомобилните превози, който  задължаваше таксиметровите компании да наемат на трудов договор шофьорите. След редакциите в ЗАП отново стана възможно таксиметровата услуга да се извършва както от фирми превозвачи, така и от „водачи от името на превозвача, но за своя сметка”.

Промените целят да извадят таксиметровия сектор от сивата зона на неплащане на данъци или осигуровки. Предложеният данък върху таксиметровите услуги, който наподобява отменения 2007 г. патентен данък все пак ще обложи услугата, за осигуровките на шофьорите обаче той не е решение.

Още промени

Едновременно с това се променя и редът, по който се уреждат разрешенията за извършване на таксиметров превоз. Срокът на разрешенията става една година. Предвиден е преходен период за издадените до влизане в сила разрешения за таксиметров превоз. Те ще запазят действието си за срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г.