Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

2019 година минималната работна заплата се увеличава на 560, 00 лева, а максималният размер на осигурителния доход - на 3 000 лева

 

2019 година минималната работна заплата се увеличава на 560, 00 лева, а максималният размер на осигурителния доход - на 3 000 лева 
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица /вкл. минималната работна заплата/ , включително съдружници в търговски дружества, еднолични собственици на дружества с ограничена отговорност и еднолични търговци за 2019 г. е 560, 00 лв. При осигуряване и за болнични за родените след 1960 г. размерът на осигуровките е 175, 28 лв. на месец, както следва: за ДОО – 102, 48 лв.; за ДЗПО – 28, 00 лв.; за ЗО – 44,80 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход се вдига от 2 600 лв. на 3 000 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 400, 00 лв.
От 01 юли 2019 година минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 219, 43 лева.
Размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете на възраст от една до две години се замразява на 380, 00 лева. 
Запазва се равнището на минималното и максималното обезщетение за безработица - 9 лв. на ден е минимално и малко над 74 лв. е максимално обезщетение.
 От 01 януари 2019 г. държавата отпуска семейна помощ на децата без право на наследствена пенсия, с един или двама починали родители. Тя ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Родителят или настойникът трябва да живеят постоянно в страната. За да получават новата семейна помощ, децата трябва да посещават редовно детска градина или училище. Те ще я получават до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст.
От 01 юли 2019 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии ще бъде 1 200 лева, вместо сегашните 910, 00  лева.