Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Избор на език

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД

Какво трябва да имате предвид при регистрация на ЕООД/ООД!

Дружеството с ограничена отговорност е самостоятелно юридическо лице, под чиято правна форма едно или повече физически или юридически лица се обединяват, за да развиват търговска дейност, за постигане на определени общи за тях търговски цели. Всеки съдружник отговаря за задълженията на фирмата до размера на вноската си в капитала на дружеството.
Основната информация от Ваша страна, която е необходима, преди да започнем процедурата по регистрация:
- Размер на капитала: 
Минимум 2 лева (внесен изцяло)
- Брой на съдружниците:
Минимум едно лице при ЕООД или минимум две лица при ООД
- Пълни данни на съдружниците и управителите /три имена и ЕГН/. Кадастра ЕООД е регистриран администратор на лични данни към КЗЛД.
-Име на фирмата /на кирилица и на латиница/. Доверетe се на въображението си, като добавката „ЕООД” или „ООД” е задължителна.
-Седалище на фирмата
Точен адрес на територията на Р България. Въпреки, че Кадастра ЕООД разполага с офиси само в гр. София и гр. Пловдив, дистанционна регистрация на предпочитаното от повечето търговци ЕООД или ООД е абсолютно възможна на територията на цялата страна, без значение, къде желаете да бъде седалището на Вашата фирма.
Във връзка с избора на адрес за седалище на Вашата фирма, моля запознайте се и с предоставяните от нас услуги:
СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМА
ОФИС АДРЕС НА ФИРМА
ДАНЪЧЕН АДРЕС
-Регистрация по ДДС
Задължителна регистрация по ДДС при оборот 50 000 лева, през последните 12 месеца; доброволна регистрация - възможна във всеки един момент до достигане на горепосочения праг;
-Продължителност на процедурата по регистрация: До една седмица.

Предимства на ЕООД/ООД:
■изключена лична имуществена отговорност на съдружниците;
■възможност за участие в ООД на повече от един учредител, както като физическо лице, така и като юридическо лице;
■лесно прехвърляне на собствеността върху фирмата на трети лица чрез промяна на съдружниците;
■ минимален капитал /2 лева/.
Недостатъци на ЕООД/ООД:
■по – слаба репутация за клиенти, доставчици и инвеститори / в сравнение с АД/;
■липсва анонимност на съдружниците;
■двойно облагане на плоскостта ЕООД/ООД и съдружници;

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЕТ И ЕООД/ООД

Защо да изберете Кадастра ЕООД за Ваш консултант?
-
 Екипът ни носи пълна отговорност за поетия ангажимент да регистрира Вашата нова фирма. За целта се подписва Договор, в който са залегнали нашите ангажименти към клиента.
- Не сте подложени на риск да плащате двойни такси към Търговски регистър в случай на отказ за регистрация на фирмата Ви, защото този риск се носи от Кадастра ЕООД.
- Комплексната цена за услугата, вкл. всички такси по регистрацията в размер на 260 лева, е разумна за Вас и достойна за нас, с оглед на поетите отговорности.
- Всеки клиент получава предварителна компетентна консултация относно подходящата правна форма за Вашия нов бизнес, данъчно облагане и други, важни за бъдещето на всяка фирма въпроси.
- Получавате възможност да използвате счетоводните услуги на наши колеги, които са спечелили нашето доверие в процеса на съвместната ни работа.

ПАКЕТ за ЦЕНИТЕЛИ - 270 лева пакетна цена, която включва:

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси);

-автоматичен фирмен печат;

-100 броя визитки;

-1 брой фактурник с данните на вашата нова фирма.

Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС. Всички цени са в български левове.

 

Разходи по регистрацията на ЕООД/ООД
Обявените от нас цени са крайни, без допълнителни доплащания, без скрити такси, обявени в текстове с дребен шрифт! 
Регистрация на ЕООД - 199 лева
 (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, удостоверение за актуално състояние, вкл. и таксата за услугата).

В посочената цена не са включени цените на печати /автоматичните печати са на цена от 20 лв. нагоре/ и размера на капитала.

ПАКЕТИ:

Малък бизнес – 215 лева, включва:

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

Среден бизнес– 260 лева, включва

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

- Регистрация в КЗЛД като администратор на лични данни – регистрацията е задължителна! Вие избирате сами ли ще извършите процедурата по регистрация или ще използвате услугите на Кадастра ЕООД

Пълен бизнес пакет – 360 лева

-регистрация на ЕООД/ООД (с включени всички такси: на Търговски регистър, банкови и нотариални такси, вкл. и таксата за услугата);

- автоматичен фирмен печат;

- Регистрация в КЗЛД като администратор на лични данни – регистрацията е задължителна! Вие избирате сами ли ще извършите процедурата по регистрация или ще използвате услугите на Кадастра ЕООД

- Регистрация по ДДС

 Анкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: