Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Избор на език

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

ПРОМЯНА НА ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ОТНОСНО ФИРМАТА НА ЕТ
В Търговски регистър се вписват всички последващи промени на обстоятелства, които вече са вписани. За ЕТ подлежат на вписване следните обстоятелства:

1.Промяна на фирмата;
2.Промяна на седалището и адреса на управление на ЕТ;
3.Промяна на постоянния или настоящ адрес на физическото лице;
4.Промяна в предмета на дейност;
5.Промяна в начина на управление и представителство на ЕТ;
6.Други.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2.
Едноличния търговец да е пререгистриран в Търговски регистър -  номер по ЕИК;
3. При промяна в предмета на дейност, ако търговската дейност е подчинена на специален режим – копие от лиценз, разрешително, удостоверение за професионална правоспособност.

ЦЕНА: 100 /сто / лева
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
3. Държавна такса за вписване на промени на обстоятелства;
4. Хонорар.
5. Внасяне на всички дължими държавни такси - такса за Търговски регистър и  банкови такси.;

С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по промяна на съответното обстоятелство вместо Вас на умерени конкурентни цени.

Ако имате запитвания или неясноти във връзка с промяната на обстоятелства за ЕТ проверете във
ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ, дали няма отговор на Вашия въпрос. Ако не откриете отговора, свържете се с екипа на “КАДАСТРА” чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос. Ако казусът Ви е по-сложен, юристът ни ще Ви покани на персонална среща за разглеждане и решаване на конкретния казус.Анкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: