Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАЕДНО С ФИРМАТА НА ЕТ

Търговския закон позволява предприятието на ЕТ да бъде предмет на прехвърлителна сделка, но само заедно с фирмата на едноличния търговец. Договорът за прехвърляне на фирмата, заедно с предприятието на ЕТ, трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Когато с договора се прехвърля и недвижим имот или вещни права върху такъв, договорът се вписва и в Агенция по вписванията. Ако лицето, което придобива предприятието на ЕТ, не е вписан търговец по смисъла на Търговския закон, то трябва предварително да си регистрира на негово име нова фирма на ЕТ или ЕООД.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Едноличният търговец да е регистриран в
Търговски регистър -  номер по ЕИК;
3. Приобретателят на предприятието на ЕТ да е регистриран в Търговски регистър – номер по ЕИК.
4. Счетоводен баланс на предприятието на ЕТ към датата на прехвърляне.

ЦЕНА: 200/двеста/ лева

Горепосочената цена е калкулирана при условие, че в предприятието на ЕТ не са включени недвижими имоти и МПС.

В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на
Търговския закон;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър и на всички останали необходими документи, включително и договора за прехвърляне на фирмата;
3. В случай, че физическото лице, което придобива фирмата заедно с предприятието на ЕТ не е регистриран в Търговски регистър, тогава то трябва да си регистрира нова фирма ЕООД, на която да се прехвърли предприятието на ЕТ /цената на услугата за регистрация на ЕООД общо с държавните такси 260 лв. или друг ЕТ /цената на услугата за регистрация на ЕТ общо с държавните такси 132 лева/;
4. Държавна такса за прехвърляне на предприятие на ЕТ;
5. Цена на услугата;
6. Внасяне на всички дължими държавни такси за Търговски регистър, банкови такси и
 входиране на документите в ТР;

С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по прехвърляне на предприятието заедно с фирмата на ЕТ вместо Вас на умерени конкурентни цени.


Ако имате запитвания или неясноти във връзка с процедурата по прехвърляне на предприятието заедно с фирмата на ЕТ проверете във
ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ, дали няма отговор на Вашия въпрос. Ако не откриете отговора, свържете се с екипа на “КАДАСТРА” чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос. Ако казусът Ви е по-сложен, юристът ни ще Ви покани на персонална среща за разглеждане и решаване на конкретния казус.