Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на търговско представителство на чуждестранна фирма

Правен статут на търговското представителство


Правната материя по откриване и функциониране на търговско представителство на чуждестранна фирма в Р България е регламентирана в Закона за насърчаване на инвестициите. Според чл. 6, ал. 1 от ЗНИ, чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани не в съда / Търговски регистър, а в Българската търговско - промишлена палата.
Търговското представителство на чуждестранно лице не е юридическо лице. То не може да извършва стопанска дейност от свое име. Сделките, които се сключват с неговото посредничество, са винаги от името на чуждестранното лице. То може да сключва сделки с местни лица за задоволяване на нуждите на самото търговското представителство, те се осъществяват по реда за извършване на сделки между местни лица.
Въпреки че търговското представителство не е юридическо лице и няма право да извършва стопанска дейност, то съгласно чл.3,ал.1 т.4 от ЗРБ подлежи на вписване в регистър БУЛСТАТ.

Ако сте чуждестранно лице и прецените, че за Вас е по-изгодно да се извършите регистрирация на фирма в Р България, запознайте се с условията за регистрация на фирма в Р България, както следва:

Регистрация на ЕООД

Регистрация на ООД
или се запознайте  с

Процедурата по регистрация на Търговско представителство


В случай, че не успеете да прецените кое е най-адекватното решение във вашия конкретен случай - регистрация на фирма или регистрация на Търговско представителство, тогава потърсете съвет от нашите специалисти.

"Кадастра" ЕООД
гр. София
кв. "Хиподрума", бул."Цар Борис III" № 19, вх. В, ет. 4, офис № 32

02/9588477, (+359) 886/29 28 60, (+359) 887/ 823 441