Get Adobe Flash player
Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
>>Цени и Такси


"КАДАСТРА" ЕООД предлага услугата регистрация на фирма на територията на цяла България, без оглед на факта - къде ще е седалището на Вашата нова фирма. Относно дистанционна регистрация на новата Ви фирма, "КАДАСТРА" ЕООД Ви предлага два варианта, остава само да изберете, кой вариант за регистрация на фирма предпочитате.

ПРОЦЕДУРА ЦЕНА КАКВО ВКЛЮЧВА

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД/РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

 

 

ПЪЛЕН ПАКЕТ

199,00 лв.

Държавна такса на Търговски регистър и комисионна на банката;Удостоверение за актуална състояние и комисионна на банката;Нотариални такси; Такса за услуга; Комисионна на банка за откриване на набирателна банкова сметка;Автоматични фирмени печати изработваме по желание на клиента. Цените започват от 20 лв. и не са включени в горепосочената цена.

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на дружеството;
- подготовка на пълния пакет от документи за регистрация в ТР;
- откриване на набирателна сметка и посещение при нотариус;
- подаване на пакета с документи в ТР;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след регистрация на дружеството.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД/РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

 

 

ПАКЕТ ЗА ЦЕНИТЕЛИ

270,00 лв.

Държавна такса на Търговски регистър и комисионна на банката;Удостоверение за актуална състояние и комисионна на банката;Нотариални такси; Такса за услуга;Комисионна на банката за откриване на набирателна банкова сметка;

+

-автоматичен фирмен печат;

-100 броя визитки;

-1 брой фактурник с данните на вашата нова фирма.

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на дружеството;
- подготовка на пълния пакет от документи за регистрация в ТР;
- откриване на набирателна сметка и посещение при нотариус;
- подаване на пакета с документи в ТР;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след регистрация на дружеството.
+
- изработване на 1 брой проект за автоматичен фирмен печат;
- изработване на 1 вариант на проект за визитки;
- 1 брой фактурник.

РЕГИСТРАЦИЯ   НА ЕТ

 

ПЪЛЕН ПАКЕТ

100,00 лв.

Държавна такса на Търговски регистър и комисионна на банката и нотариални такси.Удостоверение за актуално състояние и комисионна на банката. Такса за услуга.

Автоматични фирмени печати изработваме по желание на клиента. Цените започват от 20 лв. и не са включени в горепосочената цена.

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на ЕТ;
- подготовка на пълния пакет от документи за регистрация в ТР;
- попълване на пакета с документи и заявления;
- подаване на пакета с документи в ТР;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след регистрация на ЕТ.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

 

ПАКЕТ за ЦЕНИТЕЛИ

130,00 лв.

Държавна такса на Търговски регистър и комисионна на банката и нотариални такси.Удостоверение за актуално състояние и комисионна на банката. Такса за услуга. +-автоматичен фирмен печат;-100 броя визитки;-1 брой фактурник с данните на вашата нова фирма.

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на ЕТ;
- подготовка на пълния пакет от документи за регистрация в ТР;
- попълване на пекета с документи и заявления;
- подаване на пакета с документи в ТР;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след регистрация на ЕТ.
+
- изработване на 1 брой проект за автоматичен фирмен печат;
- изработване на 1 вариант на проект за визитки;
- 1 брой фактурник.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

 

200,00 лв.

Държавна такса на Търговски регистър и комисионна на банка;Удостоверение за актуална състояние и комисионна на банката;Такса за услуга;

N.B. Нотариалните такси НЕ са включени в цената, защото варират според размера на капитала. Минимална нотариална такса – 42,00 лв. – нотариални такси

- подготовка на пълния пакет от документи за вписване на промяната в ТР;
- подготовка на договора за прехвърляне на дружествени дялове и посещение при нотариус;
- подаване на пакета с документи в ТР;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след вписване на промяната в ТР.

ЛИКВИДАЦИЯ/ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЕООД ИЛИ ООД

 

Процедурата продължава 7 месеца и включва три вписвания в ТР!

450,00 лв.

Всички държавни такси на Търговски регистър и комисионна на банка за:

- започване на процедурата по ликвидация;

- обявяване на покана до кредиторите;

- заличаване на дружеството от ТР;

Такса за услугата;

- подготовка на пълния пакет от документи за вписване на заличаването и ликвидацията на дружеството в ТР:
- започване на процедурата по ликвидация;
- обявяване на покана до кредиторите; - заличаване на дружеството от ТР;
- снабдяване с Удостоверение от НАП;
- снабдяване с Удостоверение от НОИ;
- подаване на пакетите с документи в ТР;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след заличаване на дружеството.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЕТ

 

Процедурата продължава от 1 до 2 месеца!

200,00 лв.

Всички държавни такси на Търговски регистър и комисионна на банка за заличаване на ЕТ от ТР; Такса за услугата;

- подготовка на пълния пакет от документи за вписване на заличаването на ЕТ в ТР:
- снабдяване с Удостоверение от НАП;
- снабдяване с Удостоверение от НОИ;
- подаване на пакетите с документи в ТР;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след заличаване на дружеството.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АД/ЕАД

1 000,00 лв.

Държавна такса на Търговски регистър и комисионна на банката; Удостоверение за актуална състояние и комисионна на банката; Нотариални такси; Такса за услуга; Комисионна на банка за откриване на набирателна банкова сметка;

Автоматични фирмени печати изработваме по желание на клиента. Цените започват от 20 лв. и не са включени в горепосочената цена.

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на акционерното дружество;

- подготовка и попълване на пълния пакет от документи за регистрация в ТР;
- откриване на набирателна сметка и посещение при нотариус;
- изготвяне на временни удостоверения и акционерна книга;
- снабдяване с Удостоверение за актуално състояние след регистрация на дружеството.

- подаване на пакета с документи в ТР;

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СНЦ

в частна полза

450,00 лв.

Такса за запазване на наименование и банкови комисиони; Държавна такса на компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ; Такса на регистър Булстат;Такса за услугата;

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на СНЦ;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на сдружението в окръжния съд:
- снабдяване със съдебно Решение за регистрация на СНЦ;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на сдружението в регистър Булстат:
- снабдяване с временно Удостоверение от регистър Булстат на СНЦ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СНЦ

в обществена полза

500,00 лв.

Такса за запазване на наименование и банкови комисиони; Държавна такса на компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ; Такса на регистър Булстат; Такса за услугата;

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на СНЦ;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на сдружението в окръжния съд:
- снабдяване със съдебно Решение за регистрация на СНЦ;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на сдружението в регистър Булстат:
- снабдяване с временно Удостоверение от регистър Булстат на СНЦ.
- вписване на СНЦ в регистъра на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието.
- снабдяване с Удостоверение от Министерството на правосъдието.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

в частна полза

500,00 лв.

Такса за запазване на наименование и банкови комисиони;Държавна такса на компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ; Такса на регистър Булстат;Такса за услугата;

В горепосочената сума НЕ са включени нотариалните такси за заверка на Учредителния акт на Фондацията, защото те зависят от стойността на предоставеното имущество.

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на Фондацията;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на фондацията в окръжния съд:
- снабдяване със съдебно Решение за регистрация на Фондацията;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на фондацията в регистър Булстат:
- снабдяване с временно Удостоверение от регистър Булстат на Фондацията.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

в обществена полза

550,00 лв.

Такса за запазване на наименование и банкови комисиони;Държавна такса на компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ; Такса на регистър Булстат;Такса за услугата;

В горепосочената сума НЕ са включени нотариалните такси за заверка на Учредителния акт на Фондацията, защото те зависят от стойността на предоставеното имущество.

- счетоводно – юридическа консултация в рамките на 30 минути преди регистрацията на Фондацията;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на фондацията в окръжния съд:
- снабдяване със съдебно Решение за регистрация на Фондацията;
- подготовка и подаване на пълния пакет от документи за вписване на фондацията в регистър Булстат:
- снабдяване с временно Удостоверение от регистър Булстат на Фондацията.
- вписване на Фондацията в регистъра на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието.
- снабдяване с Удостоверение от Министерството на правосъдието.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

100 лв. - подготовка на пълния пакет от документи за регистрация на дружеството или ЕТ по ДДС:
- подаване на пакета с документи в НАП;
- снабдяване с Удостоверение за регистрация по ДДС (талон)

ВНИМАНИЕ! Екипът на "КАДАСТРА" ЕООД НЕ ПРЕДЛАГА услугата - "посещение на място във вашия офис"! Молим всички клиенти за професионално отношение. Не звънете за подобни услуги на посочените телефони за контакт!

 

 Избор на език

За връзка с нас

Анкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта